05A – Dodatek A – lista preferowanych materiałów do budowy pieca