Dodatek B – Przepisy prawne dotyczące systemów kominowych