06 Zaprawy i narzędzia zduńskie oraz zasady murowania pieców ceglanych.