Zajęcia praktyczne – informacje i zgłoszenia (dostęp po teście nr 2)